Orkun & Ozan Sanat Galerisi

Yıl 1995; Sanat, insan ile en sıkı diyaloğu kurabilen, onunla iç içe kucak kucağa olan canlı kültür dalıdır. Bu yoldan hareketle yıllardır. ‘’Sanat san’at içindir’’ veya sanat toplum içindir tartışması sürüp gitmekte- dir. Sanat Felsefesi, Sanat Estetiği. yüksek san’at anlayışı gibi tartışmaların yanında, insanlar kendi hakiki amaçlarını gizleyerek sanatı bazı emellerine alet etmek istedikçe de bu tartışma böyle devam edecektir. Sanatçılar her türlü çalışmalarını insan için yaparlar, sanat eserini laf olsun diye ve sadece becerilerini ortaya koymak için yaratmaz ve üretmezler.

Sanatçı sanat eserini yaratırken, sanıyorum tek endişesi, sanat estetiğini yakalayarak plastik güzelliğe erişmek için çabalar ve çırpınır. onun içindirki kimilerine göre ‘’Sanat sanat içindir’’ kimilerine göre ‘’Sanat Toplum içindir.’’ Sonuçta şunu söyleyebiliriz Sanat güzelliğe erişmenin tek yoludur. Güzelliğe açılan ışık- tan bir kapı aralığı olabilmek. o sihirli ışığın yayılmasındaki yorucu, zor yolda onunla kalabilmek ilkemiz olacaktır. Bu yolda bizimle birlik olan her güzel insana, Akdeniz güneşi kadar sıcak, Akdeniz suyu kadar temiz, toroslar kadar gizemli selamlar ve Teşekkürler.

Yıl 2019; Antalya’da bu yolu yürürken geçen bunca zamanda emekler, gelişmeler içinde değişen sanat anlayışını yenilikçi sergilerle gündemde tutmak çabamız oldu. Yorulduk, düştük, üzüldük, küstük sonuç- ta tek bir düşünceyle yeniden yürümeye, koşmaya başladık, her ne yaparsak yapalım sanattan kaçamaz- dık, insan olmanın tüm değerleriydi sanat. İnsanın ürettiği, yazdığı, çizdiği, söylediği, kendini ifade ettiği en etkili dildir SANAT.Loading...